Geheel vernieuwde versie Getting Things Done van David Allen

In 2001 verscheen Getting Things Done. How to achieve stress free productivity? van David Allen. Dit voorjaar is daar een geheel vernieuwde editie van verschenen: Getting Things Done. The art of stress free productivity. Getting Things Done (verder: GTD) is voor veel lifehackers en breder voor velen die met productiviteit bezig zijn een bepalend boek. De principes, centrale ideeën en praktische uitwerkingen zorgen jarenlang voor verbeteringen in werk en leven bij veel kenniswerkers. De nieuwe editie bevat extra hoofdstukken over onderzoek dat de ideeën uit GTD steunt, taalgebruik is aangescherpt en de door de jaren heen verouderde methoden zijn eigentijdser beschreven.

gtdkaft

Onderzoek bij GTD

David Allen noemt in zijn boek een aantal methoden advanced common sense. Wie veel aan zij hoofd heeft, zal al snel ervaren dat het vastleggen van dat alles helpt. Wie een vaag project maar niet gestart krijgt, die zal ervaren dat het helpt om na te denken over wat je eigenlijk wil met dat project en daar de eerste stap naartoe concreet te omschrijven. Divers recent onderzoek over aandacht, besluiten nemen, werkgeheugen, flow steunen de aannames achter GTD en bieden preciezer taalgebruik, waarom het werkt om verplichtingen buiten je hoofd te hebben en beslissingen te nemen.

In het nieuwe hoofdstuk 14 GTD and cognitive science vind je de koppeling tussen GTD en positieve psychologie, onderzoek naar flow en bijvoorbeeld gedistribueerde cognitie, met als bekendste onderzoek The science of Getting Things Done van Heylighen en Vidal.

Preciezer taalgebruik

GTD betekent dat wat je doet met volle aandacht doen. Om dat te kunnen, wil je niet allerlei afleidende gedachten en verplichtingen aan je hoofd hebben of voortdurend het gevoel houden dat je nu wel iets doet maar dat je net zo goed één van de vele andere taken die je op je lijstje hebt staan kon doen. Om ervoor te zorgen dat je afleidingen je niet hinderen en je keuze voor een bepaalde actie te vertrouwen zijn er vijf stappen in GTD. De namen van die stappen zijn veranderd om ze nog meer aan te laten sluiten bij wat David Allen er mee bedoelt:

  1. Capture, in plaats van Collect
  2. Clarify in plaats van Process
  3. Organize is hetzelfde gebleven
  4. Reflect in plaats van Review
  5. Engage in plaats van Do

Dat is meteen ook de centrale gedachte achter de editie: de principes en stappen zijn nog steeds waar maar met iets andere uitleg of benaming krijgen ze net een andere lading. Dat sluit ook aan bij het idee dat GTD niet alleen voor je werk en je zakelijk leven is maar voor heel je leven. Zoals David Allen al tijdens een TEDx Talk zei:

Getting Things Done is not about Getting Things Done but about being appropriately engaged.

Het gaat dus niet om taken afvinken en checkboxjes aftikken maar om dat wat je doet volledig betrokken te doen. Vandaar dat Do vervangen is door Engage.

Naast de vijf stappen is ook het onderdeel Projectenlijst behoorlijk uitgebreid. De Projectenlijst was uiteraard al onderdeel van GTD maar het belang ervan wordt nadrukkelijker gemaakt in het boek, het is de belangrijkste lijst tijdens je Wekelijks Onderhoud, en manieren om projecten op het spoor te komen zijn uitgebreid. Wat mij betreft terechte aandacht voor de belangrijke Projectenlijst (artikel in Productive Magazine).

Eigentijdsere methoden

In 2001 speelde papier een grotere rol voor veel kenniswerkers dan nu, hoewel papier aan een revival toe lijkt. De PDA’s zijn uit beeld en smart phones en tablets met een wereld aan GTD apps zijn nu beschikbaar. GTD is op die verandering aangepast door te verwijzen naar nieuwe mogelijkheden en te benadrukken dat de systemen er minder toe doen dan de manier van denken. Wie de kracht van een Eerstvolgende Actie kent, die kan dat op papier, in een spreadsheet of in een app organiseren en veranderen als daar aanleiding toe is.

Vertaling

De Nederlandse vertaling is ver af en de Nederlandse editie zal in juni verschijnen. Bij bijvoorbeeld Managementboek kun je Getting Things Done. Werken zonder stress, vol aandacht en creativiteit al aangekondigd zien.

Nieuwe aandacht voor tijdloze principes

Ik ben als gecertificeerd GTD-trainer, werkend voor meereffect (de vertegenwoordiger van David Allen Company) niet de meest objectieve bron om de waarde van het boek te beoordelen. Dat is aan de groep lezers die het boek gaat herlezen of voor het eerst gaat ontdekken. Maar ik wens iedereen de ervaring toe hoe nuttig het is om over hoe je je werk doet na te denken en elk boek dat je daartoe uitdaagt heeft op zijn minst die waarde. Daarnaast blijft het mogelijk enkele gewoonten uit GTD over te nemen, zowel als geleidelijk volgens de vijf stappen al je werk te verzetten.

En wie weet is de Nederlandse editie wel een aanleiding voor een nieuwe weggeefwoensdag …

Tell Us What You Think
0Te gek0Leuk0Serieus?0Meh...0Stom

About Author

0 Comment

  • Freek
    Posted 03/05/2015 12:07 am 0Likes

    Erg veel aandacht voor techniekjes. Werk met bezieling en focus en je haalt iedereen keihard in.

Leave a comment

[wpterms id="3193"]