MindMapp: interactieve app om mindmaps te leren maken

Met de app MindMapp (uitgeverij Eburon) van Hans Buskes leer je mindmaps maken aan de hand van uitleg over mindmaps en enkele oefeningen en voorbeelden. De app is vrij sober wat betreft de vormgeving en functies maar doet wat hij belooft te doen: je leert mindmaps maken. Met een aantal opdrachten en voorbeelden krijg je mindmaps maken onder de knie.
De opzet van de app
Je opent de app met een inhoudsopgave en kunt als een boek bladeren of direct naar een hoofdstuk navigeren. De tekst is opgezet zonder al teveel vormgeving maar helaas ook zonder links naar definities, filmpjes of sites. Met name als de app vraagt om eens een kijkje te nemen naar mindmaps van bekende mindmappers is het jammer dat er geen link is of een leeswijzer, waarin ingegaan wordt op de verschillende stijlen. Ook had een video-instructie niet misstaan in een iPad app anno 2012.
De tekst leest vlot en is lekker beknopt.
De uitleg gaat primair over hoe je een mindmap maakt. Er is geen uitgebreide aandacht voor wat nu het nut van mindmaps is en in welke fase van besluitvorming of denkprocessen je ze inzet of wat alternatieven ervoor zijn.

Na de uitleg over wat belangrijk is voor een mindmap oefen je de onderdelen, zoals een lijn trekken en een woord op de lijn plaatsen. Uit de nadruk die de auteur legt op de verzorging spreekt gedrevenheid. Voor degenen die digitaal mindmaps maken is het een ambachtelijke vingeroefening. De feedbackschermen doen wat gedateerd aan maar het werkt.
Na de kleine oefeningen komen vier grote oefeningen waarin je een heleboel termen moet ordenen in een mindmap. Een slimme vondst. Immers, bij een mindmap maken is het leeglopen op papier of in een mindmap-tool niet het lastigste maar juist het ordenen. De drie niveaus waarop je ordent zijn een interessante denkoefening.
Dat je in essentie vier keer dezelfde oefening doet maakt het wat minder spannend. Het zou bijvoorbeeld ook aardig zijn geweest een presentatie te zien (a la TED) en daar een mindmap van te maken en dan die te vergelijken met die van de auteur. Elke grote opdracht levert een onderscheiding op en die is via Twitter of Facebook te delen. Zie (twitter-link). 
Na de instructiestappen is er een bibliotheek met voorbeeld mindmaps die een idee geven van wat er met mindmaps kan. Hier ontbreekt een commentaar of leeswijzer bij. Uit workshops over mindmappen weet ik dat niet iedereen mindmaps even makkelijk leest. Maar de bibliotheek geeft voorbeelden die wat betreft kleuren, illustraties, thema’s.
Tenslotte is er ruimte om mindmaps te maken in de omgeving die na de oefeningen vertrouwd is. De basic tool is prima voor de oefeningen maar is beperkt voor degene die er echt mee aan de slag wil. Dan zijn de mindmap-tools zoals die op Lifehacking beproken zijn krachtiger.

Lessen
De auteur legt gedreven uit hoe je mindmaps maakt en is precies in hoe het hoort:
  • met de klok mee
  • een woord per tak
  • takken die golvend precies lang genoeg zijn
  • nadruk op verzorging.
Die gedrevenheid werkt aanstekelijk. Ook het strenge ordenen op drie niveaus krijgt aandacht en wordt door de oefeningen duidelijk. Na de inleiding en oefening heb je die stappen onder de knie.
Kortom
Wat mij betreft een leerzame en instructieve app die helder maakt hoe je een mindmap maakt. De vormgeving is eenvoudig en de mogelijkheden van de iPad worden niet echt gebruikt. Er is niet veel afwisseling in opdrachten, waarmee de slimheid van de opdracht wat sleets wordt. Daarmee is het een mooie start met leuke denkoefeningen

 

 

Tell Us What You Think
0Te gek0Leuk0Serieus?0Meh...0Stom

About Author

0 Comment

Leave a comment

[wpterms id="3193"]