Meeting of minds; ontmoeten

Ontmoeten, een woord met een mooie betekenis.

Ontmoeten; opzettelijk samenkomen. Deze vorm van ontmoeten vinden wij zo belangrijk, dat het recht hierop is opgenomen  in onze grondwet. In de artikelen 8 en 9 om heel precies te zijn. Voor de detaillisten onder ons:

Artikel 8
‘Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.’

Artikel 9
Lid 1. ‘Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’

Een belangrijk recht. Het moet niet. Het mag. Dit is voor mij de lading van ontmoeten; het mogen ontmoeten van een ander. Maar het niet moeten, het ont-moeten in rust.   Maar  hoe werkt dat dan? Laten wij ontmoeten maar eens nader bekijken.

Ontmoeten; meeting of minds
Ontmoeten; meeting of minds

Oppervlakkig

Een mens heeft de hele dag contact met bijvoorbeeld zijn dierbare naaste, voor het schoolplein, met mensen zomaar in het voorbij gaan, cliënten en met collega’s. De meeste van deze contacten zijn oppervlakkig. Natuurlijk worden de benodigde woorden en signalen uitgewisseld. Maar ontmoet je deze personen ook daadwerkelijk?  Weet je wat zijn of haar drijfveren zijn?  Of waar de passie ligt? Wat deze persoon bezig houdt? Waar je mee zou kunnen helpen? Wellicht kan je elkaar aanvullen? Of ben jij de sleutel tot iemands anders zijn uitdaging. Of andersom.

Ondanks het vele ‘gecommuniceer’ weet je vaak maar heel weinig van de personen die je tegenkomt. Van een echte ontmoeting is dan geen sprake. Eigenlijk gaat het niet eens over het uitwisselen van heel veel woorden, communiceren doe je immers slechts voor een minuscule stukje verbaal, maar om die uitwisselende vonk.

Ont-moeten

Ont-moeten leidt uiteindelijk tot ontmoeten.  Ont-moeten en ontmoeten hebben dus beide hun eigen betekenis. Verbale en non-verbale communicatie wordt beïnvloed door regels, normen en waarden die worden bepaald door onze omgeving. We gedragen ons naar dat geen wat er van ons verwacht wordt,  vanuit de rol die ons wordt toegeschreven of die wij ons zelf hebben toegedicht in de loop van ons leven.

Uiteindelijk gaat hier een zekere dwang vanuit.  Communicatie is dan alleen nog maar een rationeel proces. Zonder dat wij naar ons hart luisteren.  Om te ontmoeten dien je deze  ’opgelegde’ wijze van communicatie naast je neer te leggen. In eerste instantie kan dat nogal wat weerstand opleveren in je omgeving, je doet immers niet meer wat je ’moet’ doen. Maar uiteindelijk leidt deze weg naar het daadwerkelijk ontmoeten van mensen (en jezelf…).

Echte communicatie gebeurd zonder je gedachten, en daarmee je woorden, constant door allerlei ’opgelegde filters’ heen te halen. Je communiceert dan op basis van je werkelijke zelf, omdat je authentiek bent.

Authentiek

Authentiek is als je activiteiten en keuzes tegen het licht houdt, dicht bij je eigen natuur blijft en daarbij jezelf de vraagstelt of deze nuttig zijn in de dans met jezelf en de omgeving om je heen. Dit moet zeker geen rationeel proces zijn, maar meer een  luisteren naar je hart. Luisteren bedoel ik niet figuurlijk, maar letterlijk.  Luisteren met het hart is zeker geen empathische onzin. In de hersenen is namelijk het limbisch systeem betrokken bij je emotie en motivatie. Onderdeel van dit systeem is de hypothalamus die de regulering van je bloeddruk en hartslag verzorgd. Emotie communiceert via je lichaam tot jezelf en daarmee tot de omgeving.

Het is onmogelijk om tegen jezelf te liegen. De kunst is om de geringste versnelling van je hartslag waar te nemen. Op dit principe is de leugendetector gebaseerd. Overigens moeten de koffiedrinkers oppassen, cafeïne beïnvloed namelijk de hartslag en daarmee de objectiviteit bij het er naar luisteren.

Buber

De filosoof  Martin Buber (1878 – 1965) definieert in menselijke relaties (communicatie) twee fundamentele verschillen; I-It en I-Thou relations.

’An I-Itrelation is the normal everyday relation of a human being towards the things surrounding him. Man can also consider his fellows as an It – and that is what he does most of the time -, he views the other from a distance, like a thing, a part of the environment, forged into chains of causality.
Radically different the I-Thou relation. The human being enters into it with his innermost and whole being, in a meeting, in a real dialogue this is what both of the partners do.’

Hoe te ontmoeten

Ontmoeten is voor mij communiceren door te ont-moeten en vooral te luisteren naar hetgeen het hart te zeggen heeft. Daar is lef voor nodig omdat er tegen regels, waarde en normen gebokst moet worden.  Maar bovenal dat beide gesprekspartners werkelijk gemeend interesse te hebben in hetgeen de andere doet, voelt en zegt.  Zonder daar oordelend over te zijn, er iets van te moeten vinden of op jezelf of eigen situatie te projecteren.

Tell Us What You Think
0Te gek0Leuk0Serieus?0Meh...0Stom

About Author

1 Comment

  • Spot
    Posted 29/09/2009 3:52 pm 0Likes

    mooi geschreven! Goed om zo bij stil te staan en over na te denken

Leave a comment

[wpterms id="3193"]