Veranderen we ons (werk)gedrag wel na een opleiding?

Organisaties investeren jaarlijks meer dan 1,5 miljard (pdf) in opleidingen. Maar wat is het rendement? Een van de doelen van een opleiding, training of cursus is dat het gedrag van degene die ‘m volgt positief verandert. In de tussenrapportage van dit afstudeeronderzoek komt bij een van de vragen (over het internaliseren van nieuwe gewoonten) een interessant beeld naar voren. Er worden diverse redenen opgegeven waarom mensen hun gedrag niet aanpassen. Maar wat kunnen we hiermee? Voor welke van de belangrijkste opgegeven redenen zijn er praktische tips te geven?

Door Jerre Lubberts en Sander Kamp

Redenen opgegeven door HR / PO deskundigen op de vraag:

In de Top 5 zijn de meest genoemde redenen: werkdruk, begeleiding en leren

 • A) Te hoge werkdruk (42,2%).
 • B) Te weinig begeleiding (37,8%).
 • C) Geen rekening mee gehouden in het ontwerp van opleidingen trainingen (11,1%).
 • D) Te grote leerstappen in opleidingen en trainingen (6,7%).
 • E) Niet geleerd om te reflecteren en daarvan te leren (35,6%).

De Top 3 antwoorden (A, B en E) zijn redelijk voor de hand liggend en zijn zo algemeen dat ze weinig aanknopingspunten bieden om tot praktisch implementeerbare oplossingen te komen. Verlagen van de werkdruk (A) staat met stip op de eerste plaats; maar hoe doe je dat dan precies? Meer begeleiden (B) op de tweede plek; maar op welk gebied dan? Niet geleerd om te reflecteren en daarvan te leren (E) op de derde plek; hoe leer je dan te reflecteren, welke vragen stel je als je gaat reflecteren en hoe leer je daarvan? In de overige antwoorden komen wel wat concretere elementen van de oplossing met betrekking to A, B en E naar voren. Zie bijvoorbeeld in de antwoorden hieronder; nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 en nr. 9. Ben je opleidingsdeskundige, HR manager, P&O beleids medewerker, L&D specialist of een (mensgerichte) team manager en vooral geïnteresserd in de redenen B, C en D? Klik dan in deze ‘routekaart slimmer werken’ (bijvoorbeeld op de naambordjes van de assen) die we met een grote groep klanten en deskundigen hebben ontwikkeld (Tip: let ook op de ‘mouse-over’).

Bieden de overige antwoorden met 2,2% score meer handvatten?

In het rijtje hieronder zien we een aantal zaken die we vrij simpel zouden kunnen gaan uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld het eigen belang niet zien (nr. 4). Welke van de overige redenen hieronder bieden voor jou handvatten om praktisch te gaan implementeren?

 1. Leren en werken ligt te ver bij elkaar vandaan.
 2. Mensen zijn veelal niet meegenomen in het waarom van de verandering, dat is bedreigend en roept weerstand op.
 3. Men wordt niet bewust gemaakt (mindset).
 4. Omdat men niet altijd het eigen belang inziet.
 5. Er wordt te weinig aandacht besteed aan de acceptatiegraad van medewerkers.
 6. Ik denk dat mensen teveel in de waan van de dag zitten, gewend zijn dat organisaties paternalistisch zijn, lange dienstverbanden en daardoor dat verandervermogen en verander- prikkel soms ontbreekt.
 7. Een combinatie van culturele en biologische factoren.
 8. Een combinatie van bovenstaande opties.
 9. Men verandert uit zichzelf niet graag.
 10. Het doorbreken van patronen vraagt tijd en doorzettingsvermogen en is niet mogelijk zonder een zekere mate van reflectief vermogen.

Welke praktische tips hebben we voor je kunnen vinden?

Misschien heb je uit het rijtje hierboven gekozen om aan de gang te gaan met het bewust maken van teamleden en betrekken c.q. meenemen in ‘de waarom’ (visie, missie of purpose)? Of juist de bewustwording dat het beter kan vergroten in combinatie met eigen belang duidelijk maken? Of om te gaan helpen bij het doorbreken van negatieve patronen en leren van reflecteren? Waar je ook begint dit zijn de meest relevante en praktische tips die we voor je hebben gevonden:

 1. Hoe kom je tot een zogenaamde High Performance Team (nr. 2, nr. 3, nr. 4 en nr. 5)? Zie de tips dit artikel; Vergroot het succes van je team met de Google Top 5 en dit artikel; Slimmer je team ontwikkelen met de Storymapping aanpak. Wil je je team een vliegende start geven, kijk dan hier.
 2. Hoe leren we onszelf nieuwe gewoonten aan met zo min mogelijk doorzettingsvermogen/ wilskracht (nr. 3, nr. 9 en nr. 10)? Zie daarvoor de tips dit artikel;  Slimmer werken, meer verdienen en een betere werk/leven balans deel 1.
 3. Wat is een goed werkritme o.a. om uit de waan van de dag te komen (nr. 1, nr. 3, nr. 6, nr. 9 en nr. 10)? Zie de downloadbare ‘work flow infograhic’ in dit artikel;  Hoe kun je elke dag een stukje slimmer werken gaan werken en de tips voor meer focus in dit artikel;  Tijd voor de Pomodoro tijd benuttings techniek.
 4. Op welke wijze kan je reflecteren (en slimmer leren en beslissingen nemen) in je werk? Neem het beschreven (Denk – Beslis – Doe – Leer cyclus) model in dit artikel; Met mapping software kan iedereen slimmer gaan werken als basis een slim werkproces en bekijke welke software functies je, per stap, hierbij kunnen helpen (nr. 1, nr. 4, nr. 6 en nr. 9).

Wil je nog meer tips?

Wat denk je van deze post?
0Te gek0Leuk0Serieus?0Meh...0Stom

Over de auteur

3 Comments

Geef een reactie