Weggeef woensdag: de winnaars van HNW-boek

Afgelopen woensdag was er een weggeefwoensdag met de vraag een tip te posten rond het nieuwe werken/slimmer werken. Uit de vele inzendingen zijn drie winnaars gekozen.

De comments zijn als tekst opgeslagen en in MindMeister geïmporteerd. Na wat schuiven, schrappen en ordenen ontstond er geleidelijk een beeld. Er was een aantal inzendingen die in meerdere categorieën pasten maar die nu in één hoek geplaatst zijn. De categorieën die eruit sprongen:

  • doe. Een aantal inzenders spoorden aan tot doen. Soms kort en bondig. Soms door aan te sporen niet (eerst) te denken
  • beperk afleidingen of zet ze in als beloning. Mail en browsen zijn potentiële afleiders dus beperk hun impact. Soms door tools (aparte “fun”-browser) en technieken (timer) in te zetten
  • plan. Doe dat op zondagavond of plan bepaalde blokken vrij of juist om te schrijven maar plan
  • doe iets bijzonders. Mediteer, reflecteer, leer, relativeer, doe iets juist niet (weiger-momentje), deel en ga op tijd slapen
  • tools, boeken en sites. Ken de kracht van je iPad/iPhone, lees het juiste boek (The Four Hour Workweek), gebruik ReadQuick of volg een online seminar
  • delegeer. Besteed taken uit.

Een bijzondere manier om jezelf te dwingen te vereenvoudigen en te focussen is de vraag of je wat je moet doen kunt uitleggen aan een kind. Als dat lukt, dan is het eenvoudig genoeg.

De drie winnaars zijn:

  • het advies van Raymond om stilte te combineren met een mind sweep en een bijzondere app Pocket Dictate. Een mooie tip, want het is focus én GTD én een slimme app
  • het advies van Pieter om thuis werken te combineren met de zorg voor kanaries. Na een blok werken de verplicht ontspannende en afwisselende taak om te zorgen
  • het advies van Margo om de nieuwsgierigheid naar mail te bedwingen en eerst een bepaalde taak af te maken. Focus én GTD

De winnaars hebben een mail gekregen met de vraag een postadres te leveren, zodat het boek gestuurd kan worden. Alle anderen dank voor de diverse inbreng.

Tell Us What You Think
0Te gek0Leuk0Serieus?0Meh...0Stom

About Author

1 Comment

Leave a comment

[wpterms id="3193"]