Bespreking Prezi voor kids

Met het boek Prezi voor kids (Van Duuren Media) is er nu ook voor de jongste presentatoren een naslagwerk bij de presentatietool Prezi. Op diverse basisscholen groeit Prezi gestaag dus goed dat het boek er is. Hedwyg van Groenendaal en Ed van Uden schreven het met zichtbaar plezier en enthousiasme. De illustraties zijn van Linda Lee. En naast de kids zullen ook meelezende ouders, juffen en meesters dankbaar gebruik maken van het boek. Het boek is overigens niet alleen een handleiding bij Prezi maar gaat ook in op wat mindmappen is, hoe je een presentatie opbouwt en wat bijvoorbeeld de impact van plaatjes boven tekst is. Dus ook de kinderen die het liefst al proberend Prezi onder de knie krijgen, biedt het boek lezenswaardige en complexere zaken over associëren, metaforen en mindmappen.

De auteurs

Hedwyg van Groenendaal zullen velen kennen van Presenteren met Prezi en als voorpost van Prezi in Nederland. Als beta-tester is Hedwyg op de hoogte van wat er rond Prezi gebeurt. Ed van Uden brengt in het boek de mindmap-invalshoek in en heeft als auteur van Leer mindmappen … voor kids ervaring met de doelgroep.

Opzet

Prezi voor kids gaat breder dan alleen hoe je een Prezi maakt. Dat kunnen kinderen, weet ik uit ervaring, ook heel prima al doende leren. Het boek bespreekt een aantal zaken rond het vinden van stof en een invalshoek en hoe je die tot een Prezi maakt.

 • Wat is Prezi en waar kun je het voor gebruiken?

 •  Hoe werkt je brein? Wat is het nut van beelden? Wat is associëren? In dit deel staan een aantal opdrachten en denkoefeningen die de tekst van het papier laten komen.

 • Maak een account en maak de eerste Prezi. Met opdrachten en schermafdrukken wordt de lezer door de diverse opties van Prezi geloodst om daarna (hoofdstuk 3) stap-voor-stap een eerste Prezi te maken. De uitleg is zo eenvoudig als kan en met de schermafdrukken en waarschuwingen dat sommige dingen met ouders afgestemd moeten worden begrijpelijk voor kinderen met een aardige leesvaardigheid.
 • Wat is associëren en hoe kies je daarna hoofd- en bijzaken? Met een aantal opdrachten en voorbeelden leggen de auteurs uit hoe je je presentatie beter en mooier kunt maken door te associëren. Maar het vraagt ook om daarna keuzes te maken. Dat is lastig, ook voor volwassenen! De opdracht om letterlijk van groot naar klein te associëren (vanuit tuin naar kleinere delen in die tuin) helpt daarbij. Aangezien de keuze wat je wel of niet vertelt dan wel laat zien een heel wezenlijke is hadden wat extra oefeningen kunnen helpen. Hulpzaam zijn zeker de uitgewerkte stappen aan het eind van het boek (“Prezi denken, jouw klavertje vijf”).
 • De uitleg over brainstormen is aanstekelijk beschreven en mooi geïllustreerd. Je leert rond een thema allerlei associaties te noteren en door grootte en ze bij elkaar te zetten tot een soort ordening te komen. De stap erna, om beslissingen te nemen, mist wat mij betreft. Immers, de reeks associaties zijn wel geordend maar het is nog zaak ze door keuzes tot een presentatie te maken. In het voorbeeld aan het eind van het boek worden de stappen duidelijk doorlopen met een voorbeeld met de vijf blaadjes van het klavertje vijf.
 • Na instructies over tekst en plaatjes toevoegen is er weer een kleurrijke uiteenzetting over zelfbedachte beelden en een metafoor als hulpmiddel bij presenteren. Het was interessant geweest een aantal van de voorbeelden in het boek uitgewerkt te zien, zoals de aardlagen als lasagne-metafoor.
 • Frames worden mooi aanschouwelijk gemaakt door 30 gemeenten eerst in één frame te zetten en vervolgens in drie frames die Noord- , Midden- en Zuid-Nederland verbeelden met daarbinnen frames die de provincies weergeven. De lezer krijgt via de metafoor van de helicopter piloot de opdracht boven de Prezi te hangen.
 • De aansporing om van de presentatie een verhaal te maken sluit mooi aan bij de metaforen en het associëren voordat je de inhoud bepaalt. De inleiding benadrukt wellicht wat uitgebreid het risico van saai maar biedt met “Er was eens …” en alternatief.
 • Het laatste deel is voor de extra’s die Prezi biedt rond samenwerken op afstand of het delen van een Prezi. Voor de vele samenwerkingsvormen die onderwijs tegenwoordig kent vast een handige extra feature.

 

Dus …

Prezi voor kids is een leesbaar boek dat niet alleen Prezi stap-voor-stap uitlegt maar ook door de illustraties en opdrachten de lezer aan het denken zet. De verdiepingen over mindmappen, beelden, associëren en metaforen zijn mooie extra’s. Zeker door het afsluitende laatste hoofdstuk, het klavertje vijf, worden alle stappen om tot een mooie Prezi te komen concreet. En daarmee voor veel ouders ook bruikbaar.

 

 • Prezi … voor kids. Hedwyg van Groenendaal en Ed van Uden. Illustraties van Linda Lee. Van Duuren Media. 2012
 • www.prezivoorkids.nl
Tell Us What You Think
0Te gek0Leuk0Serieus?0Meh...0Stom

About Author

2 Comments

Leave a comment

[wpterms id="3193"]