Hack de Overheid organiseert App competitie met Provincie Noord-Holland

Hack de Overheid maakt zich sterk voor meer open data bij overheden in Nederland. Toepassingen op basis van open data maken nieuwe diensten mogelijk en versterken de democratie. Deze toepassingen zijn door iedereen met enige programmeerkennis en een dosis creativiteit te maken. Zo verzamelen provincies stapels interessante gegevens. De provincie Noord-Holland gaat deze als een van de eerste vrijgeven. Op basis van de data kunnen programmeurs in een competitie waardevolle toepassingen (Apps) voor de samenleving maken.

De wedstrijd Apps for Noord-Holland daagt programmeurs, entrepeneur, ambtenaren en designers uit om met vernieuwende en interessante applicaties te komen, gebaseerd op de datasets die de provincie beschikbaar stelt. Er is 13.000 euro prijzengeld beschikbaar in diverse categoriën. De datasets zijn vrij te downloaden vanaf de wedstrijdsite.

Hack de Overheid gaat de komende weken de datasets verder uitlichten middels ‘datareviews’ op hackdeoverheid.nl. De open data betreft ondermeer locaties van provinciale wegen, geluidszones, Schipholinformatie, stiltegebieden, zwemwaters en cultuurhistorische plekken.

Tell Us What You Think
0Te gek0Leuk0Serieus?0Meh...0Stom

About Author

0 Comment

Leave a comment

[wpterms id="3193"]