Reflectie werkt beter dan harder werken

Een aantal onderzoeken geciteerd door de Harvard Business School wijst uit dat proefpersonen beter presteren als ze na een taak tijd nemen om te reflecteren. In Reflecting on work improves job performance beschrijven de onderzoekers een aantal experimenten die laten zien dat nadenken over een taak daarna leidt tot betere uitvoering van die taak. In How Reflection improves Performance wordt dat verder uitgewerkt.

Interessant is ook het citaat in Reflecting on work improves job performance over druk zijn en de neiging harder te gaan werken:

I don’t see a lot of organizations that actually encourage employees to reflect—or give them time to do it,” Gino says. “When we fall behind even though we’re working hard, our response is often just to work harder. But in terms of working smarter, our research suggests that we should take time for reflection.

In Getting Things Done (verder: GTD) bestaat het wekelijks onderhoud, waarin je de afgelopen week doorneemt en een week vooruitkijkt. Die gewoonte is van belang voor GTD om te checken of alles naar wens verloopt en om te zien hoe je je werk in de komende weken beter kunt doen. Veel kenniswerkers vinden dit een lastig deel van GTD omdat het tijd vraagt. Dat het wezenlijk is voor GTD stond al vast. Immers, lijsten als Wachten Op of een Ooit-lijst werken alleen als ze periodiek bekeken worden. Deze onderzoeken laten zien dat de investering in reflectie ook echt een investering is.

Tell Us What You Think
0Te gek0Leuk0Serieus?0Meh...0Stom

About Author

0 Comment

Leave a comment

[wpterms id="3193"]