Review #iPadOnly

book_cover4Het boek #iPadOnly. The first real post-PC book (7,49) van Augusto Pinaud en Michael Sliwinski is uit. Het boek beschrijft hoe twee productiviteistgoeroes alleen nog maar op de iPad werken. Het werken met alleen de iPad levert beide auteurs meer productiviteit en plezier in het werk op. Hun stelling is dat de meeste kenniswerkers meer dan prima toekunnen met de iPad en er productiever van zullen worden over te stappen van desktop of laptop naar deze specifieke tablet. De iPad is dus niet alleen een media-consumptie apparaat.
Het pleidooi is enthousiast en wordt grotendeels waargemaakt door de diverse adviezen die de auteurs geven. En het woord only in de titel maakt het lezen interessant: is het inderdaad beter alleen met de iPad te werken?

De auteurs

Augusto Pinaud is schrijver en heeft gepubliceerd over productiviteit. Michael Sliwinski is oprichter van Nozbe de takenmanagement-tool en schrijver op het vlak van productiviteit. Daarmee zijn het doorgewinterde digitale werkers die internationaal werken en hoge eisen stellen aan hun gereedschap. Interessant dus om te zien wat deze twee te zeggen hebben over werken op de iPad.

Formaten

Het boek is te lezen in tekstformaten en in een versie speciaal voor de iPad. Die versie bevat video’s, waarin de auteurs wat achtergronden bij hun keuzes geven. De video’s zijn overigens de enige extra die het iPad-boek bevat. De apps zijn bijvoorbeeld niet van links voorzien en behalve logo’s van de apps zijn er geen screenshots. Daar is voor vervolg-edities nog wat te winnen.

Waarom de iPad

De auteurs geven aan dat ze de iPad kiezen maar ervan overtuigd zijn dat hun betoog over tablets in de breedte gaat. Op dit moment is er voor de iPad een voorsprong:

Other tablets based on Android or Windows platforms to get their jobs done. However, the iPad definitely has a head-start and is a more mature platform in terms of tablet-specific apps. The iPad apps are very polished and designed to take advantage of the iPad’s big multi-touch screen.

Hiermee zullen de eerste tegenstanders van het boek wel al bepaald zijn 😉

De hashtag in de titel?

De auteurs geven aan dat de hashtag verwijst naar een beweging. Het is niet zo maar de keuze voor een tool, #iPadOnly, maar ook een visie op werken. Een visie waarin zaken als met plezier productief zijn, focus wanneer dat nodig is, snel kunnen werken, mobiel zijn essentieel zijn. Kortom, geen boek over tools met app-tricks maar een betoog over workflow verbeteren en meer uit werk halen.

De grote plussen van werken met de iPad

De auteurs geven in de inleiding aan dat de grootste plussen van het werken met de iPad de volgende zijn:

  • meer focus door de doorgaans eenvoudigere opzet van apps dan van reguliere software. De tegenwerping dat bepaalde apps vereenvoudigde versies van programma’s zijn, is voor de auteurs nu juist een voordeel. Geen software die over-featured is. Ze verwijzen naar de taakbalken van MsWord en vragen hoeveel van die functies je echt nodig hebt? Voor veel kenniswerkers zal een eenvoudige editor voor een groot deel van het werk met als voordeel meer focus op de te schrijven tekst.
  • een app tegelijk maakt mulitasken (“we don’t multitask”, stellen de auteurs) minder aantrekkelijk. Multitasken is in feite switchtasken en de laptop biedt daar meer verleiding toe, dan de iPad
  • door het touchscreen meer directe verbinding met de content. Aanraken maakt de verbinding met waar je mee bezig bent groter. De auteurs hebben het over alle soorten pinchen en swipen, terwijl ik persoonlijk het een verschil vind of je met de vingers de muis vervangt en gewoon op knoppen duwt of dat je écht met content bezig bent, zoals in een mindmap
  • door in the cloud werken makkelijker op allerlei plaatsen en met allerlei apparaten werken en makkelijk bestanden delen. Het werken met de iPad vraagt om instellingen voor iCloud en maakt online werken omdat je niet een verkenner hebt en bestanden makkelijk kunt uitwisselen

We discovered that almost every job can be done on the iPad, but perhaps a bit differently than on a regular PC. (…) Unless you use proprietary software, or power-hungry software, you will be able to be #iPadOnly at least half of your day, and maybe more.

At first iPad seems like a very limited computing experience, but later these limitations come as blessings in disguise.

Michael heeft de gewoonte elk jaar zijn workflow en werkomgeving helemaal opnieuw in te richten. Een experiment dat regelmatig leidt tot nieuwe inzichten en gewoonten. Augosto schrijft dat het opnieuw definiëring van zijn workflow door iPadOnly te gaan een zelfde herdefiniëring leverde.

Keyboard is een optie

Velen zullen op een tablet tikken minder makkelijk vinden, dan op een toetsenbord. Toch stellen de auteurs dat zij snel kunnen tikken, na een periode van gewenning omdat het scherm geen feedback geeft en mede door de app TapTyping. De auteurs wijzen ook op de slimmigheden in het toetsenbord (dubbele spatie, vraagteken en swipe naar boven). Daarnaast gebruiken ze fanatiek TextExpander
Waarschijnlijk zal dat niet alle lezers meteen overtuigen geen extern toetsenbord te gebruiken en toch zo nu en dan de sneltoetsen te missen. Het stellige uitgangspunt dat je alleen een toetsenbord nodig hebt voor echt schrijfwerk lijkt me wat kras.

Enkele andere issues

Over Flash en de iPad:

’Flash’. It’s an old technology and HTML5 is better (at least that’s what Apple is saying). However, Flash used to be very popular and there are still websites built entirely using Flash. That’s where Puffin browser comes in – it allows you to browse Flash built web sites – it’s slow, but it gets the job done.

Over browsen en geen add ons hebben:

Well, you can kind of add functionality to the default Safari browser through ‘Bookmarklets’. A Bookmarklet is a special script that can be saved to Bookmarks and instead of taking you to a web site like the traditional Bookmark does, it launches a special script that helps you get something done.

Wat betreft de transfer van bestanden van MsOffice verwijzen de auteurs naar de iWorks-toepassingen: Pages, Numers en Keynote. Daarnaast verwijzen ze naar apps als QuickOffice. Hier had wat meer uitleg en overtuiging in gekund, aangezien één presentatie best van de ene software naar de andere kan maar dat daarmee de workflows nog niet op elkaar zijn afgestemd. Veel Office-gebruikers werken met grote bestanden, vaak op basis van sjablonen en macro’s en zijn gewend aan de verkenner te gebruiken. Dat is complexer dan ze via Dropbox openen in een andere toepassing. Op dit moment werken veel kenniswerkers bij grotere ondernemingen op allerlei manieren met iPads maar nogal eens met zelf bedachte oplossingen voor de afstemming met de rest van de organisatie. De een zet bestanden door naar Evernote, de ander naar Dropbox en weer een ander gebruikt Gmail. Zoals een mede-reviewer al zei: iPadOnly kan makkelijk voor jou only betekenen maar voor een grote onderneming of groot team? Ook al omdat dan weer vragen komen over data en de veiligheid van Evernote, Dropbox, Google, … Er zijn uiteraard ondernemingen die wél voorzien in afstemming door een eigen app te maken, waar vanuit gewerkt kan worden, door bring your own device. Maar voor conservatieve grote ondernemingen had een extra paragraaf nuttig geweest. En dan vraagt het meer beschouwing over Excel dan

Numbers is Apple’s version of Excel and we’d say it’s the ‘sexy’ Excel. It’s easier to use, the spreadsheets look great and there are several trendy designs to choose from.

De kern van het boek: veel gebruiksmogelijkheden en voorkeursapp

Het grootste deel van het boek gaat over een aantal gebruiksmogelijkheden: lezen, schrijven, notities maken, file management, email, social media, schrijven, bloggen. De indeling is niet heel strak (wat is het verschil tussen email, social media en communicating precies) maar geeft groepen taken die veel kenniswerkers te doen hebben. De onderdelen entertainment en gaming lijken wat tegenstrijdig met het betoog om focus en dat de iPad veel meer is dan een consumptie apparaat.

Elk onderdeel bevat een beschrijving van hoe de auteurs werken met interessante beschrijvingen van hun workflow. Een sterk punt van het boek is dat niet per onderdeel diverse apps worden beschreven maar doorgaans één. Alleen als de auteurs combineren of net geswitcht (van RSS-reader bijvoorbeeld) zijn, noemen ze meer apps. Nadeel is dat bij veel apps wordt beschreven dat ze mooi zijn of goed werken zonder dat altijd duidelijk wordt wat nu precies de grote extra van deze app is. Op andere plaatsen gebeurt dat wel, zoals bij de keuze voor GoodReader:

(…) able to annotate, sign, fill forms, email or fax them. This makes GoodReader a key application for me.
Wat systematischer beschrijving van plussen en minnen of toepassingen had het boek nog beter gemaakt. Dan kijk je nog wat meer over de schouder van de experts.

Het onderdeel over schrijven is uitgebreid en bevat ook een verhelderend betoog over de keuze voor platte tekst en het werken met Markdown.

Interessant zijn ook de andere aspecten van de samenwerking. De auteurs beschrijven hun schrijf- en reviewproces. Zo sturen de auteurs elkaar geen mails maar werken ze in teksten en zetten ze gezamenlijke taken in Nozbe met commentaren, zodat er niet gecommuniceerd maar gedaan wordt.

Conclusie

Met de keuze voor de iPad zal een deel van de discussie wel gaan over wel of geen iPad. Dat leidt mogelijk af van de wezenlijker punten in het boek. De auteurs hebben absoluut een punt als het gaat om focus en eenvoud van werken die tablet kunnen leveren. Minder afleiding en langer in een app werken zijn wat mij betreft hedere voordelen. Ook het opnieuw nadenken over workflow leidt vast tot beter werken. Al zal niet iedereen op die “uitdaging” zitten wachten. Het is vaak toch vooral ongemakkelijk als je niet kunt doen wat je gewend was te doen. De vele apps en gebruiksmogelijkheden zijn enthousiast en met kennis gebracht, al ontbreekt hier en daar motivering of use cases die het boek aan diepte zouden doen winnen.

Of uiteindelijk het antwoord op de vraag #iPadOnly volmondig “ja” is zal voor iedereen verschillen. De een stelt andere eisen aan zijn gereedschap en werkwijze dan de ander. Daarnaast is gereedschap persoonlijk en spelen allerlei rationele en irrationele voorkeuren een rol. Voor mij is het antwoord een grotendeels “ja”, vanwege meer focus door het werken met de iPad en de mobiliteit ervan. Maar er blijven toepassingen die ik alleen per laptop kan of dan beter kan (Exact, Excell).

PS Deze review is ook #iPadOnly

De review is #iPadOnly gemaakt door:

  • afstemming in de Google+-app met andere auteurs
  • een project geworden in de Nozbe-app
  • leverde een aantal webclips in de Evernote-app
  • het boek in iBook en er notities in te maken. Door de inhoudsopgave op notities te zetten, zie je al je notities op een rijtje en kun je ze verwerken
  • de tekst is in Byword gemaakt met Markdown
  • de tekst is vervolgens in de WordPress app klaargezet voor review

En ga jij ook #iPadOnly?

Tell Us What You Think
0Te gek0Leuk0Serieus?0Meh...0Stom

About Author

1 Comment

Leave a comment

[wpterms id="3193"]