Ideeën tot uitvoering brengen

Wanneer je wel veel ideeën en plannen hebt, maar het schort vaak aan de uitvoering, kan het helpen als je er niet over praat, voor je het gedaan hebt. (Of je in elk geval beperkt tot functioneel overleg met mensen die bijdragen aan het idee.) Vertellen wat je bedacht hebt is namelijk vaak al een gedeeltelijke behoeftebevrediging. Dit lijdt dan tot vroegtijdige spanningsreductie dus afname van drijfkracht.
De oplossing is, hoe moeilijk soms ook: hou het voor je zelf, bijt je tong af, contain het en laat de druk oplopen, net zo lang, tot de drijfkracht groter wordt dan dat wat je tegenhield en je tot daadwerkelijke actie over kan gaan… Succes!

Tell Us What You Think
0Te gek0Leuk0Serieus?0Meh...0Stom

About Author

11 Comments

 • Charmaine Kruger
  Posted 28/08/2008 1:36 pm 0Likes

  I have an idea to make something for the tourist market in the Netherlands but do not know where to go with my idea. I have already registered the idea on my name but where can I get in touch with someone who can show me factories who can look at my idea and develop it.

 • Ronald Meinders
  Posted 24/12/2007 3:46 pm 0Likes

  @Sanne Roemen
  Kennelijk ben ik niet duidelijk genoeg. Ik pretendeerde hier geenszins een uitputtende en volledige verhandeling te geven over hoe ideeën maximaal te laten groeien, en plannen te vervolmaken. In tegendeel: ik richt mij tot een bepaalde categorie mensen waarbij veel plannen en voornemens stranden in “praten over”. Bij een deel van dit selecte gezelschap kan het (in sommige gevallen) zinvol zijn om stilte te betrachten. Ik denk ook niet dat jij tot deze categorie hoort 😉

 • Sanne Roemen
  Posted 24/12/2007 3:02 pm 0Likes

  Ik denk dat je niet kan weten hoe en wat iemand kan bijdragen aan de groei van je idee. Ik ben ervoor om het aan zoveel mogelijk mensen te spuien. De crux is wanneer je begint te roepen. Het boek De Creatiespiraal van Marinus Knoope kan heel erg helpen bij het inschatten van dat moment.

 • Ronald Meinders
  Posted 23/12/2007 10:42 pm 0Likes

  @Taco Jan Osinga
  @Bas Bakker
  @Frank Meeuwsen
  Volslagen eens, vandaar ook deze zin in het stukje: “Of je in elk geval beperkt tot functioneel overleg met mensen die bijdragen aan het idee.” Het is natuurlijk enorm zinvol om met anderen te brainstormen. Wanneer er maar uitwisseling is en dus meerwaarde wordt gecreëerd. Dit kan je drijfkracht en ook de kwaliteit van ideeën juist doen toenemen. Het is zelfs een deel van mijn bestaansrecht als psycholoog. Ik doel vooral op het praten óver plannetjes in de kroeg etc… Het dus als het ware een voorschot nemen op geanticipeerd succes. In dat geval zouden sommigen er baat bij kunnen hebben er het zwijgen toe te doen…

 • Bas Bakker
  Posted 23/12/2007 4:09 pm 0Likes

  @Ronald Meinders
  Hier mijn mening waarom je het idee juist niet voor je moet houden:
  http://www.i-nnovatie.nl/2007/12/23/van-idee-tot-uitvoering/

 • Frank Meeuwsen
  Posted 23/12/2007 4:07 pm 0Likes

  Ik ben het met Bas eens. Ik vind dat je ideeen juist wel moet delen met anderen. Meer invalshoeken, meer inzicht. Er zijn altijd twijfelgevallen en NDA’s maar over het algemeen zijn de meeste ideeen heel goed te delen. Zo zijn we ook met Lifehacking.nl begonnen. Door de ideeen die we hadden met elkaar te delen en ineens tot het inzicht te komen dat we deze blog moesten maken. Juist het praten over de ideeen kan je ook meer tot actie overbrengen.

 • Bas Bakker
  Posted 23/12/2007 3:37 pm 0Likes

  Ik ben iemand met veel ideeën. Uitvoeren is soms wat lastiger, dit komt vooral door tijd, doordat ideeën niet goed genoeg zijn of door nieuwe ideeën.
  Ik denk dat het een grote valkuil is om met niemand over jouw ideeën te praten. Door te lang en te veel over een idee na te denken, creëer je een tunnelvisie m.b.t. het idee. Juist door met ‘veel’ andere over het idee te praten krijg je door de verschillende invalshoeken een heldere kijk op de stand van zaken.

 • marco
  Posted 23/12/2007 1:12 pm 0Likes

  Prachtig om te zien hoe de “mind tricks” met ons speelt. Je denkt juist hoe meer ik het deel met mijn omgeving, des te groter de “ingebeelde” druk om te presteren. Het lijkt wel te kloppen, als je iets deelt ben je het even kwijt uit je systeem (je hebt je next action uitgevoerd?).

 • Rick den Heijer
  Posted 23/12/2007 12:37 pm 0Likes

  Mooi om me hier eindelijk van bewust te worden.
  My lips are sealed…

 • Taco Jan Osinga
  Posted 23/12/2007 10:17 am 0Likes

  Dit heeft uiteraard wel heel veel te maken met hoe je als persoon bent. Denkers en visionaire mensen hebben vaak de neiging op geweldige plannen inderdaad niet uit te voeren, terwijl doeners juist wel uitvoeren, maar niet echt op goede innovatieve ideeën komen.
  Voor mij als doener merk ik dat ik er juist veel baat bij heb om te overleggen. Zeker de mensen die kritisch met me mee denken, zien dan “beren op de weg” waar ik wel, maar vaak ook niet over na heb gedacht. Het helpt mij bij het fine-tunen van een idee. Je maakt dan meer gebruik van de collectieve intellegentie, omdat het idee niet alleen van jezelf is, maar een verzameling van alle ontvangen opmerkingen.

Leave a comment

[wpterms id="3193"]