Tag: kukoo

Lees je mail minder met Kukoo

Kukoo zorgt er voor dat je de mail minder gaat controleren – 1-3 keren per dag bijvoorbeeld. De dienst stuurt een bericht naar de zender van de email en laat ze weten wanneer jij de mail gaat lezen. Zo komt de controle over email weer bij de ontvanger en minder bij de zender. Het is een gratis dienst en je kunt zo veel email adressen claimen als je wenst.

Read more