Tag: link graph

Jouw personal graph

In het vorige artikel ‘Jouw data zijn vogelvrij’ staat beschreven dat iedereen in principe over een personal graph beschikt. Vanuit bestaande graphs zoals de link, social en interest graph kan een personal graph worden opgebouwd. In dit artikel zal Sebastian Hagens nader toelichten wat een personal graph precies inhoudt, welke data het kan bevatten, welke belangen je ermee kunt behartigen en hoe je nu al kunt beginnen met het aanleggen van je eigen personal graph. Vervolgens biedt hij een visie op de plek van persoonlijke data binnen volgende generaties internet.

Read more

Persoonlijke data zijn vogelvrij!

In een vorig artikel ‘We geven alles weg’ staat beschreven dat ieder van ons een product is binnen diverse social media services. We ruilen onze digitale identiteit in voor het gratis gebruik van deze diensten. We betalen als het ware met een stukje privacy. Met dit principe hoeft op zich niets mis te zijn. Maar het blijft wel vaak onduidelijk wat er precies gebeurt met die data van ons. Algemeen bekend is dat veel organisaties hun best doen om zoveel mogelijk gegevens van alles en iedereen te verzamelen. Met name grote marketingbureaus slagen hier bijzonder goed in en weten met de verkoop van data substantiële omzetten te realiseren. De gedachte erachter is: veel en goede informatie leiden tot de beste match van vraag en aanbod. Het eindresultaat is dan een interessante aanbieding voor de klant. Maar zeg eens eerlijk: hoe vaak krijgen we nu echt een interessante aanbieding die voorziet in een actieve behoefte? In het onderstaande artikel zoomt Sebastian Hagens in op verzamelingen van persoonlijke gegevens op het internet. Hij houdt een pleidooi voor transparantie en beheersbaarheid van persoonlijke gegevens en ziet uiteindelijk zakelijke voordelen voor zowel burger, klant en internetbezoeker èn adverteerders en aanbieders!

Read more